top of page
22254866_1572568699460948_7555084038118781359_o.jpg

IAIDO

Konsten att dra och hantera det Japanska svärdet

Iaido: Welcome

Från början skapades Iaido för att användas och fungera i strid och träningen hade striden som huvudsyfte. I dag övar man samma tekniker som då, men med ett annat syfte.


Man tränar Iaido ensam mot tänkta motståndare enligt ett noga bestämt rörelsemönster. Man tränar för att öva upp sitt intuitiva handlande, för att bevara lugnet i stressade situationer, balans, harmoni och koncentration, av ett allmänt intresse för Japan, japansk historia och japanska vapen.

Iaido: About Us
IMGP7427 red.jpg

Historia

Man har tränat svärdskonst ändas sedan de första japanska svärden smides under 700-talet men det tog flera århundraden innan de tekniker som än idag är kända och forfarande kända skulle ta sin form. Svärdet som man använde hade en lätt krök form och bars vid sidan av kroppen för att snabbt dra vid ett plötsligt anfall.


Under 1400-talet började Izasa Ieano, grundare av svärdsskolan Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu,utveckla ett system där man direkt i draget av svärdet utdelade en attack eller utförde en parering. Man anser dock att den person som verkligen banade väg för denna typ av svärdsträning var Hayasuizake Jinsuke Shigenobu (1546-1621). Han grundade en svärdsskola och döpte denna till Shinmei Muso ryu vilken kom att bli grunden till den moderna iaidon.

Iaido: About Us

Zen Nippon Kendo Renmei

Den moderna Iaidon skapades av 1969 Zen Nippon Kendo Renmei (ZNKR), som översatt blir All-japanska Kendoförbundet och syftet var att kendoutövare skulle få möjlighet att lära hantera sej riktiga svärd, samt att skapa en gemensam grund för graderingar inom Iaido, och det är även detta system som möjliggör tävlingarna i Iaido. Det var sju stycken kator som skapades, och dessa kompletterades år 1980 med 3 till. Slutligen kom det till 2 till, och nu är antalet kator inom ZNKR Iaido 12 stycken. Alla dessa kator bygger på de äldre stilarna som gemensamt kallas koryu (gammal stil).

Om du vill läsa ett "visuellt" dokument av de katorna. Dokumentet är skrivet av Honto Iaidoklubb, år 2003. Kom ihåg att detaljerna är inaktuella, men är instruktiva som grund.

Seiza no bu

1. Ipponme

前 Mae


2. Nihonme

後ろ Ushiro


3. Sanbonme

受け流し Uke nagashi

Iaihiza no bu

4. Yonhonme
柄当て Tsuka ate

Tachi iai no bu

5. Gohonme
袈裟切り Kesa giri
6. Ropponme
諸手突き Morote tsuki
7. Nanahonme
三方切り San po giri
8. Hachihonme
顔面当て Gammen ate
9. Kyuhonme
添え手突き Soete tsuki
10. Jupponme
四方切り Shi ho giri
11. Juipponme
総切り So giri
12. Junihonme
抜き打ち Nuki uchi

Iaido: Classes

Hoki Ryu

Hoki Ryu är en äldre japansk svärdsskola som klassas som så kallad koryu. Denna skola skapades av Katayama Hoki no Kami Fujiwara Hisayasu som levde 1575–1650. Katayama fick av kejsaren efter en uppvisning 1604 titeln Hoki no Kami. År 1604 är idag det officiella året då Hoki Ryu grundades. I början hette skolan Ikkan Ryu, men idag benämner man den som Hoki Ryu eller Katayama Hoki Ryu.


Hoki Ryu tränas normalt med ett relativt litet antal kator, normalt 15 stycken. Dessa är uppdelade i två grupper, kallade omote roppon och chudan. Omote roppon består av sex kator och chudan består av nio kator.


I Sverige tränas Hoki Ryu Iaido idag i fem klubbar under överinseende av Morihiro Kimura Sensei (kyoshi 8 dan), från Kimura Dojo i Kumamoto, Japan. De svenska Hoki Ryu-klubbarna är sedan 2010 organiserade i Europeiska Hoki Ryu-förbundet.

iaido cirkel.jpg
Iaido: About
33464599_10208810220293069_8823582548069187584_n.jpg

Battogiri

Battogiri är en viktig del för att förstå hur svärd och kropp måste jobba i samspel. Själva ordet Battogiri betyder att dra och skära med svärdet i ett mål (kan vara vatten indränkta vassmattor eller bamburör, eller en kombination av båda).


Ett ord som ibland används vid huggträning är Tameshi giri som betyder test huggning, detta är vanligt vid svärdstilverkning för att testa att svärdet är ok. Kort sagt är skillnaden att vid Battogiri testas svärdsmannen/kvinnans mer avancerade kunskaper med svärd.

Iaido: About Us

Tävling

Iaido tränas ensam utan någon partner och syftet är att uppnå perfektion i rörelserna. En iaidoform kan delas upp i följande delar:


- maai (känslan för ett intuitivt avstånd)

- nuki-tsuke (svärdsdraget)

- kiri-tsuke (hugget)

- chiburi (symboliska avlägsnandet av blodet från klingan)

- noto (hölstringen av svärdet) och slutligen

- zanshin (den mentala uppföljningen)


Man tränar på detta sätt serier av former som på olika sätt innehåller de nämnda grundmomenten. Träningen utförs i stillhet som en sorts rörelsemeditation.


Tävlingarna i Iaido bedöms efter kvaliteten på formernas utförande. I en tävling utför två tävlande en serie former parallellt. Teknikernas utförande, koncentration och inlevelsen bedöms av ett ojämnt antal domare som avgör vilken av de tävlande de anser ska segra. På ett kommando från huvuddomaren ger alla domarna sitt utslag. Den av de tävlande som erhåller majoriteten av domarnas röster går vidare i tävlingen.

Iaido: About Us
IMGP4264 red.jpg

Gradering

Graderna är från 4 - 1 kyu och är att beteckna såsom elevgrader. Därefter kommer svartbältes grader, sk dan grader som börjar från 1 dan, 2 dan osv upp till 10 dan. För närvarande är det ingen i hela världen som har den högsta graden 10 dan, ej heller någon med 9 dan! Däremot finns det ett antal japaner med 8 dan.


Med regelbunden träning i minst 2 ggr i veckan tar det ca 2 år för att uppnå det första svarta bältet, dvs 1 dan. Därefter tar det flera år mellan varje ny grad och tiden förlängs för varje grad. Till 2 kyu gradering måste man ha ett riktigt svärd (iai-to) samt hakama byxor. Innan dess går det bra att träna med ett trä svärd sk bokken.


När personen har klarat graderingen får personen ett diplom och en ny grad som registreras på Svenska Kendoförbundet via Svenska Budo- & Kampsportsförbundet där klubben är medlem.


Om du vill veta graderingsregler, så kan du klicka här.

Iaido: About Us
IMGP6368 red.jpg

Börja träna

Låter det här som någonting för dig?

Klicka dig då vidare på knappen nedan för att få mer information för hur du börjar träna hos oss.

Iaido: About
bottom of page