top of page
IMGP5499 rrede.jpg

AIKIDO

Den harmoniska kraftens väg

Aikido: Welcome

Aikido är till synes fyllt av motsättningar. Vår kampkonst förenar traditionella kläder och uppförandekod från medeltida japan med fullständigt nytänkande i sin filosofi. Vi tränar icke-våld med vapentekniker. Vi pratar och använder känslan av atemi (slag) men vi slår aldrig.


Aikido bygger på att inte blockera partnerns attack, utan istället stiga in innanför partnerns attack eller rotera utanför densamma. Man skyddar sig (lite förenklat) i princip genom tre principer. "Rätt position", att inte stå där attacken kommer. Balansbrytning – om man är ur balans kan man inte attackera fullt ut. "Stabilt centrum" som ger stadga åt våra egna rörelser, och trygghet för partnern att röra sig med oss. Eftersom våra rörelser alltid rör sig cirkulärt, behöver vi aldrig möta styrka med styrka, utan vi kan leda bort och/eller gå runt.


Under träningen använder vi ett traditionellt uppförande som bygger på att vi visar respekt och ödmjukhet mot varandra. Vi har inga tävlingar, eftersom tävlingar tyvärr oftast tar fram de egenskaper vi försöker träna bort. Man kan säga att tävlingar går emot själva principen i aikido.

Aikido: About Us

Historia

Morihei Ueshiba
(1883-1969)

Aikido grundades av Morihei Ueshiba, som sedan ca 14 års ålder tränat i olika kampskolor. En av de skolor som haft mest inflytande på Aikido är Daito ryu aiki jujutsu, som är en traditionell skola med rötter i 800-talet. Han fick också influenser ur Omotoryu sekten, som han var aktiv medlem i. Osensei, som han kallades, undervisade aktivt i Aikido fram till sin död 1969. Titeln som Doshu, vägledare har sedan gått i arv, nu senast till Osenseis sonson.
I början av 60-talet kom Aikido till Sverige, först till Stockholm och Göteborg, varifrån det sen har spridit sig.

Morihei_Ueshiba_Portrait.jpg

Shoji Nishio

(1927-2005)

Shoji Nishio började träna aikido i slutet av 1951 för Morihei Ueshiba, aikidons grundare. Då hade han tränat flera andra typer av budo. Nishios innovativa och särpräglade aikido bar spår av hans erfarenheter inom judo, karate och iaido; han var högt graderad i alla dessa arter.
Bland de lärare som bär hans arv vidare kan Yasuhiko Takemori (7 dan) och Ichiro Shishiya (6 dan) nämnas. Båda instruerar regelbundet på läger i Sverige.

Nishio_Shoji_Aarhus.jpg

Ichiro Shishiya

Ichiro Shishiya sensei är född 1947. Han var elev till Nishio sensei från 15 år ålder tills dennes bortgång. Han var ofta Nishio senseis uke och assistent bl.a i Nishio senseis bok och på hans instruktionsfilmer.Shishiya sensei bor i Tokyo med sin fru Hiroko-san som också tränar aikido.
Han reser numera världen över och instruerar aikido i många olika länder. I Sverige instruerar han på sommarlägret i Sundsvall som hålls i Juni varje år och på Höstlägret i Malmö som hålls i November varje år.
Ichiro Shishiya sensei är mycket uppskattad för sitt pedagogiska sätt att instruera. Han får alla att trivas genom sitt generösa och lättsamma sätt både på och utanför mattan. Han förmedlar också aikidons filosofi och principer som kommer till uttryck i teknikerna på ett mycket bra sätt. Shishiya sensei lägger stor vikt vid balansbrytningar och cirkulära rörelser och menar att teknikerna inte ska bygga på smärta. Han går ofta runt och tränar med eleverna och man upphör aldrig att förvånas över hur mjuk men ändå kraftfull hans aikido är.

2002_me_1.jpg
Aikido: Team Members

Toho

Nishio sensei utvecklade en egen Iaido som bygger på aikidoteknikerna. Han sa att aikidoteknikerna härstammar från de gamla svärdskonsterna och genom att träna med svärd så kan man få en bättre förståelse för aikidoteknikerna.
I vår klubb tränar vi ibland toho som ett komplement till aikidoträningen.
Toho-träningen ger dessutom bra träning i hållning, andningsteknik, fokus och rytm.

Aikido: Opening Hours

Gradering

Graderna i Aikido är uppdelade i Kyu-grader, från 6 till 1 kyu, och Dan-grader från 1 - 10 dan. Gradering är valfritt, men ger en bekräftelse på att man har utvecklats.


Kyu-graderna motsvarar graderna med färgade bälten i t ex judo eller karate, och Dan-graderna motsvarar svart bälte. Alla kyu-graderade i aikido ungdom/vuxen bär vitt bälte. 


Barngrader börjar på 12 kyu. Här finner du mer info om barngruppen.

Nedan finns dokument som beskriver vad som krävs för gradering i Aikido i vår klubb.


Aikido: About Us

Börja träna

Låter det här som någonting för dig?

Klicka dig då vidare på knappen nedan för att få mer information för hur du börjar träna hos oss.

IMGP8161 red.jpg
Aikido: About
bottom of page