top of page

Om oss

Takenoko Budoklubb består av fyra olika sektioner, eller grupper.

Aikido, Iaido, HYR Jujutsu, och Barnsektionen.

Vi tränar på Dojo Elvärket i Mariestad, och delar lokal med andra kampsportsklubbar.

Du når oss lättast genom att skicka ett e-mail till info@takenoko.se

Du är också välkommen att hälsa på under någon av våra träningar.

PXL_20201011_162129468 - Copy.jpg
Om oss: About Us

Vilka är vi?

Varje sektion har en huvudinstruktör. Huvudinstruktören har huvudansvaret för träningen, men är nödvändigtvis inte samma person som en sektionsansvarig, som har hand om det administrativa.
Utöver huvudinstruktörerna finns det fler instruktörer.

janne.jpg

Jan Marklund

Huvudinstruktör aikido
aikido@takenoko.se

2 dan Aikikai

Licensierad tränare (SB&K)

jesper.jpg

Jesper Edgren

Huvudinstruktör
Iaido

Instruktör barn
iaido@takenoko.se

1 dan ZNKR
Licensierad Tränare (SB&K)

PXL_20210625_145412806.PORTRAITred2 dot1.jpg

Emelie Emzi Skoog

Huvudinstruktör barn

Instruktör aikido
076-32 32 651

2 kyu Aikikai

Licensierad tränare steg 2 (SB&K)
Utbildad barnledare (SISU)

philip.jpg

Philip Stöckel

Instruktör

Iaido, barn

1 dan ZNKR

transparent.png

Anton Karlsson

Instruktör

Barn

4 kyu aikikai

Om oss: Meet the Team

Historia

Klubben grundades av Mustafa Ebadi 1989 under namnet Töreboda Aikidoklubb. Mustafa kom liksom Henrik Engelkes från Järfälla Aikidoklubb. Klubben bytte sedan namn till Takenoko Aikidoklubb i samband med att klubben flyttade till Mariestad 1994. Mustafa hade strax innan flytten lämnat klubben och låtit Jan Marklund och Jörgen Larsson ta över ansvaret. I dag är det, efter att Jörgen tagit hand om sektionen ett antal år, Jan som har fortsatt ansvar för Aikidosektionen.


Ca 1996 tog vi kontakt med Henrik, på inrådan av Stefan Stenudd, och bjöd honom till klubben för hjälp med graderingar och utveckling.


2001 startades en iaidosektion, som Niklas Larsson tog ansvar för. 2009 tog Kai Nyyssönen över efter Niklas. Sedan 2019 har Jesper Edgren ansvaret för sektionen.


2009 introducerades också battogiri som en träningsmetod inom Iaidosektion i klubben. Två år senare beslutade Iaidosektionen att klubben ska följa Hoki Ryu, som är en av koryu, som ligger som grund för ZNKR iaido.


Under 2011 beslutade också Aikidosektionen att klubben ansluter sig till Hokuo Aikikai, som är en intresseorganisation för aikidoklubbar som vill följa Shishiya senseis aikidofilosofi.


Vid årsmötet 2012 beslutade vi att genomföra ett namnbyte till Takenoko Budoklubb.

2015 beslutade styrelsen att införa Hontai Yoshin Ryu, under Christer Ekmans ledning som en 3:e sektion.

En barngrupp i Aikido startades 2016 och blev en egen sektion i och med stadgerevideringen som gjordes 2018. I början på Covid-19 pandemin infördes iaido i gruppen för att minimera närkontakt. Några månader därefter lämnade Jörgen, som både startade gruppen och tagit hand om den sedan dess, över ansvaret till Emelie Emzi Skoog.

Om oss: About Us

Styrelsen

Styrelsen består av mellan fem till sju medlemmar och är ansvarig för vad klubben gör och står för. Styrelsen väljs på årsmötet.


Det finns fyra olika sektioner - Aikidosektionen, Iaidosektionen, Jujutsusektionen, och Barnsektionen. Styrelsen väljer en ledare för vardera sektion. De är formellt inte en del av styrelsen, men svarar för sektionernas verksamhet till styrelsen.

Behöver du komma i kontakt med styrelsen gör du det enklast via mail på styrelsen@takenoko.se

jesper.jpg

Ordförande

Jesper Edgren

Ledare för Iaidosektionen

janne.jpg

Sekreterare

Jan Marklund

Ledare för Aikidosektionen

PXL_20210625_145412806.PORTRAITred2 dot1.jpg

Kassör

Emelie Emzi Skoog

Ledare för Barnsektionen

transparent.png

Ledamot

Ewelina Draminska


transparent.png

Ledamot

Markus Niemi


transparent.png

Suppleant

Thomas Oscarsson


Om oss: Meet the Team

Dokumentarkiv

I dokumentarkivet finner du gamla mötesprotokoll, tidningsartiklar, och andra dokument.

Om oss: Classes

Kontakt

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss.

Antingen kan du kontakta en av våra huvudinstruktörer gällande deras respektive grenar. Eller så kan du kontakta oss via formuläret nedan.

Dojo Elvärket
Förrådsgatan 6
542 35 Mariestad

Thanks for submitting!

Om oss: Contact

Plusgiro: 48 51 83-8
Org.nr: 802450-3602

Riksidrottsförbund Id nr: 26006-23

SBKF nr: 794

Om oss: About Us
bottom of page