top of page
IMG_9847 header.jpg

VÄLKOMMEN

Praktisk information till dig som vill börja träna

Börja träna: Welcome

Anmäl intresse

För att vi ska få veta att du är intresserad av att börja träna måste du göra en intresseanmälan.

Det går snabbt på länken härnedan. Vi kontaktar dig inom någon dag med informationen som du behöver veta.​

Du är även varmt välkommen att besöka oss under en av våra träningar. Du kan antingen titta på, eller testa på direkt (gäller ej barn under 12 år då det är kö till barngruppen).
Dojo Elvärket
Förrådsgatan 6
542 35 Mariestad

Om huvudentrén är låst kan du ringa på ringklockan, eller kom runt till dojons dörr på baksidan så släpper vi in dig.

E-mail: info@takenoko.se
Facebook: TakenokoDojo

Börja träna: Opening Hours

Våra olika stilar

DSC_0023 - Copy fyrkantig.jpg

Aikido

Onsdagar 17:30 - 19:00

Söndagar 18:15 - 19:45

Aikido är en relativt modern kampkonst. Den särpräglande mjukheten gör aikido utmärkt för alla åldersgrupper.

iaido cirkel.jpg

Iaido

Onsdagar: 19:15 - 20:45

Lördagar 15:00 - 16:00

Iaido är konsten att dra och hantera det japanska svärdet.
Från början skapades Iaido för att användas och fungera i strid. Idag övar man samma tekniker, men med ett annat syfte.

barn virkel.jpg

Barngrupp

Söndagar 17:00 - 18:00

Aikido passar utmärkt för barn. Den här barngruppen riktar sig till 8-12 åringar.

Vi tränar på ett lekfullt sätt, samtidigt som vi lär oss om japansk tradition och respekt.

Börja träna: Meet the Team

Medlemsavgift

Terminsavgifter betalas till Plusgiro 48 51 83-8

Betalning för våren görs senast 28 februari, för hösten senast 30 september.

Dina första tre pass är alltid gratis - varmt välkommen att prova på!

I avgiften ingår försäkring via Svenska Budo & Kamsportsförbundet.

Läs mer på budokampsport.se

Barn 8-12 år

Aikido 300 kr / termin

Familjerabatt:

Full avgift för ett barn, halv avgift för dess syskon.

Ungdom 13-20 år

Aikido 400 kr / termin

Iaido 400 kr / termin

Hontai 400 kr / termin

Kombinationsrabatt:

Full terminsavgift för en gren 

Två stilar 600 kr

Tre stilar 650 kr

Vuxen över 20 år

Aikido 600 kr / termin

Iaido 600 kr / termin

Hontai 600 kr / termin

Kombinationsrabatt:

Full terminsavgift för en gren

Två stilar 900 kr

Tre stilar 950 kr

10-kort 300 kr

Stödmedlem 150kr / termin

Börja träna: Classes

Dojoetikett

Etiketten är en hjälp till trivseln och säkerheten i dojon och inte minst till hjälp att lära sig i sin träning. Är man oaktsam så är det lätt att man skadar sig. Därför finns reglerna och etiketterna till för att ha en ordning baserad på ödmjukhet, respekt och uppmärksamhet.


Här följer de viktigaste reglerna. Alla förväntas inte kunna alla regler, men alla förväntas göra sitt yttersta för att agera i enighet med dem.


  1. Smycken, tuggummi, snus etc är inte tillåtet under träning.

  2. När instruktören talar är eleverna tysta.

  3. När man sitter ned sitter man i seiza eller med korslagda ben.

  4. Träningsklädseln ska vara så ren och hel som möjligt.

  5. Man bugar mot shomen när man går in eller ut ur dojon.

  6. Man lämnar inte dojon utan att meddela instruktören. Om du måste avvika från ett pass, skall du helst säga till tränaren innan passet börjat. Innan du sedan avviker meddelar du instruktören och tackar denne med en bugning.

  7. Om Du av någon anledning skulle komma för sent så sätter du dig längst bak på mattan och inväntar instruktörens klartecken. Sedan bugar du mot instruktören och ansluter dig till träningen.

  8. När instruktören klappar skall alla elever efter de har bugat mot sin partner, sätta sig ner på linjen. Detta skall utföras så raskt som möjligt utan att stressa. Bugningen mot din partner får inte bli lidande. All bugning skall vara välmenad och uppriktig. Att maska och låta instruktören bli väntande anses respektlöst.

  9. Som elev skall du alltid följa de råd och anvisningar som instruktören ger. Om instruktören skulle ge ett råd som motsäger något du tidigare hört, ska du ändå under det passet prova på det visade sättet. Efter passet kan det vara intressant med ett samtal om ärendet. Kanske finns det fler sätt att se på saken?

  10. Visa respekt för varandra och för andra budoformer.

Börja träna: About
bottom of page