top of page
33299864_10155537829195418_7371124659825147904_n.jpg

HYR JUJUTSU

Jujutsu: Welcome

JUJUTSU är den japanska beteckningen på Samurajernas, den japanska krigare- adelns, obeväpnade stridskonst. En annan och äldre term är YAWARA. Jujutsu anses i Japan vara Ko-budo, dvs. gammal eller snarare traditionell budo. Koryu Jujutsu, de traditionella skolornas olika stilar utgör grunden för ett par arter av modern s.k. gendai budo, nämligen Judo och Aikido. De senares grundar har tagit hänsyn till sin egen tid, tidsanda och lagstiftning vid utformningen av idrotter som de flesta kan lära sig att utöva.

I Takenoko Budoklubb välkomnar vi alla som är mogna för det att börja träna Jujutsu. Det är bra om man har erfarenhet av tidigare budo-träning fast inte nödvändigt. Enkelt uttryckt kan de som saknar tidigare erfarenhet behöva mer av grundläggande budoträning (kihon), förflyttningar (taisabaki) och utgångspositioner (kamae) samt fallövningar (mae ukemi). Det är också den första och grundläggande träningsnivå i den traditionella japanska skola vi följer, Hontai Yoshin Ryu


(Pilträdets sanna skola)

Hontai Yōshin Ryū (本體楊心流) är en japansk jujutsuskola . Den är en av få så kallade koryu-stilar som går att träna i Sverige. Hontai Yoshin Ryu (HYR) är en komplett traditionell samuraj-skola, som har jujutsu som central pelare och med träning i de traditionella vapnen där kodachi och bo är hörnpelare. Stilen utövar också iaido och iaijutsu, vilket man graderar i separat. De andra vapnen ingår i de högre graderingarna i jujutsu

Träningen i Hontai Yoshin Ryu börjar med kihon, grundträning, följt av den mycket viktiga och centrala 2:a nivån kata. HYRs jujutsu-kata utförs i par där den ene (uke) utför förbestämda angrep medan den andre (tori) försvarar sig enligt ett strikt formaliserat mönster. Varje kata inleds och avslutas med ceremoniell hälsning. Jujutsu-kata utförs utan vapen. I uppbygget av kata, sk. basic kata, eller kihon kata fokuseras på de tekniska detaljerna i angrepp och försvar. Vid utförandet av hela kata förskjuts perspektiv till att även se till helheten och harmonin i utförandet från rei till rei, dvs. påhälsning respektive avhälsning. Vapen- kata utförs med tanto (kniv), kodachi (kort svärd), tachi (svärd), chobo (180 cm stav) och hanbo (90 cm stav). Iai-jutsu no kata och Cho-bo no kata utförs som enmans-kata med enbart tänkta angripare (uke).
 De högre 3:e och 4:e nivåerna i HYR, tränas nästan uteslutande inför Soke, vid So-honbu Dojo, Imazu, Japan. Vid exklusiva tillfällen kan Soke visa sina högre graderade elever delar av de högre nivåerna vid internationella läger, s.k. Taikai.

Jujutsu: About Us
IMG_9616 crop 4 5.jpg

Ledarskap

18:e Soke Inoue Tsuyoshi Munetoshi lämnade (16 januari 2005) över stormästartiteln till sin son Inoue Kyoichi-Munenori som därmed är den 19:e stormästaren i en rak soke-linje. So-honbu dojo ligger i Imazu, mellan Osaka och Kobe i Kansai-området. Hontai Yoshin Ryu har idag fyra branscher "grenar" i Europa. Europa-chef är Stelvio Sciuto-sensei. Skolan finns också i Australien och USA. I Europa finns tre under-branscher. Tyskland ingår som del av den Italienska grenen och handleds av Stelvio-sensei. Estland och Sverige ingår i den finska och handleds av Mikko Salinen-sensei. Det finns även ett fåtal personer, i andra länder, som är medlemmar i HYR.
I den svenska HYR-grenen är Olle Borg-sensei ledare. Organisatoriskt så är stilen japansk, medan klubbarna är svenska. HYR kan ses som varumärke med uttalad kvalitets-stämpel och Olle-sensei har att granska, utveckla och bygga ut stilen/skolan här i landet. I linje-organisationen är han ansvarig inför sina överordnade i Europa och Japan, samt för sina elever i Sverige. Föreningarna följer samtidigt svensk lagstiftning och den svenska idrottsrörelsens regler och policy. I Sverige tränas stilen i Akademiska Jujutsu-Föreningen, AJF (Honbu dojo) i Stockholm, där Christer Ekman är grundare och styrelseordförande. I Järfälla tränas HYR i Barkarby ju-jutsuklubb, där Isabelle Sarfati är ordförande. I Takenoko budoklubb är Christer Ekman ansvarig för Jujutsu-sektionen och är klubbens jujutsu-instruktör. Medlem i Hontai Yoshin Ryu blir den som godkänns av Soke i en Shodan-gradering (1:a dan, svart bälte). Kyu-elever är medlemmar enbart i sina klubbar, samt via dem i SB&K, samt Svenska Jujutsu- federationen

Jujutsu: About Us

Historia

Skolan grundades runt 1660 av Takagi Oriemon Shigetoshi (född 2 januari 1635 som Inatobi Umon). Hans far, Inatobi Sanzaemon, blev en natt överfallen och mördad. Umon hämnades sin fars död genom att följa hans lära: "Pilträdet böjer sig, det höga trädet bräcks". Efter denna revansch bytte Umon namn till "Yoshin Takagi Oriemon Shigetoshi" , vilket anspelande på "pilträdets följsamma sinne" och det "höga trädets bräcklighet") och namngav sin stil (ryu) efter det.

Jujutsu: Opening Hours
DSC_01862.jpg

Börja träna

Låter det här som någonting för dig?

Klicka dig då vidare på knappen nedan för att få mer information för hur du börjar träna hos oss.

Jujutsu: About
bottom of page