Uppdatera personuppgifter

Fyll i formuläret för att se till att vi har aktuella personuppgifter i medlemsregistret.

Om du är under 25 år behöver vi ditt fullständiga personnummer för att kunna räkna med ditt deltagande när vi söker bidrag för barn- och ungdomsverksamhet.  Om du är äldre är de fyra sista siffrorna frivilligt, men de gör det möjligt att automatiskt hämta din adressuppgifter.

Address

Dojo Elvärket
Förrådsgatan 6
542 35 Mariestad

Contact

Follow

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

© 2017 Takenoko Budoklubb. En del av bilderna är tagna av Magnus Hartman som stockfoton för Svenska Aikidoförbundet.