top of page
Search
  • Nikki Gonte Kindh

Nyhetsbrev 2021-01-08

Updated: Aug 17, 2021

Hej,

imorgon börjar äntligen en ny termin hos Takenoko Budoklubb. Den stora nyheten är att även vi vuxna får träna igen!


Den här helgen är provomgång, framförallt för aikidosektionen. Nu på söndag tränar aikidons ungdoms- och vuxengrupper gemensamt, vi kommer att diskutera upplägg och träningstider framöver och vet därför inte säkert hur schemat fortsätter. Barngruppen fortsätter träna på sin vanliga tid.


Den närmaste veckan tränar vi


Lördagen den 9 januari

15:00 - 16:00 Iaido

16:00 - 17:00 Jujutsu (endast vapen)


Söndagen den 10 januari

17:00 - 18:00 Barngruppen

18:15 - 19:15 Aikido ungdomar & vuxna

19:30 - 20:30 Iaido


Onsdagen den 13 januari

17:30 - 19:00 Ungdomsgruppen (t.o.m. 15 år)Om du blir sjuk

Om du får förkylningssymptom, även lindriga, stanna hemma!

Om symptomen kvarstår över 24 timmar, boka tid för covid-provtagning.


Covid-regler för vuxna (födda 2004 och tidigare)

  • All träning sker utan direktkontakt.

  • Under varje träning får max 8 personer närvara.


Covid-regler oavsett ålder

  • Ingen får delta med förkylningssymptom! (Undantag: Du får delta med lindriga symptom om läkare bedömt det som lämplig OCH du fått negativt covid-provsvar.)

  • Munskydd ska användas vid träning inomhus. Det är tillåtet att använda ditt eget munskydd, om det är rent och saknar ventil för utandningsluft, engångsmunskydd finns tillgängliga i dojon.

  • Var noga med att tvätta eller sprita dina händer före, under och efter träningen!

  • Kom ombytt - vi ska inte använda gemensamma omklädningsrum.

  • Undvik att gå in under andra gruppers pass, vi försöker att bara vara en grupp inne i taget.

  • Vi delar inte vapen och annan utrustning med varandra - torka av vapen innan du återlämnar dem i stället.


Medföljande

Huvudregeln att endast de som tränar får gå in, hämtning och lämning sker utanför Elvärket. Undantag kan göras efter överenskommelse med instruktör.Terminsavgift

Vårens terminsavgifter ska betalas senast 28 februari, mer info på betala.takenoko.se


Om du inte deltar i träningen just nu får du gärna betala för att vara stödmedlem (150 kr/termin), det ger dig också rösträtt på det kommande årsmötet. Det är möjligt att betala mellanskillnaden mellan de olika avgifterna om du börjar träna igen under terminen.Årsmöte

Preliminärt datum för årsmötet är lördagen den 3 april, via internet. Information om mötesformer och val av plattform kommer vid senare tillfälle.Styrelsen

Nästa styrelsemöte sker 2021-02-13 Kontakta Emzi på sekreterare@takenoko.se om du har en fråga som styrelsen bör behandla på mötet.


Styrelsen träffades senast 2021-01-04 takenoko.se/dokumentarkiv finns alla protokoll samlade.


Du kan få ett mail varje gång ett nytt protokoll publiceras, anmäl dig på http://lists.takenoko.se/mailman/listinfo/protokoll_lists.takenoko.se
Kontakta mig jättegärna med frågor, funderingar och ideer!Hälsningar, Nikki Gonte Kindh [hon/henne] Takenoko Budoklubb

nikki@takenoko.se 070 257 00 00

16 views0 comments

Comentários


Os comentários foram desativados.
Post: Blog2_Post
bottom of page