Styrelsen

 

Styrelsen består av fem eller sju medlemmar och är ansvarig för vad klubben gör och står för.

 

Styrelsen väljs på årsmötet.

 

Det finns 3 olika sektioner som består av aikido, iaido och hontai. 

Arbetsgrupper

 

Det finns 3 arbetsgrupper, vars uppgift är fördjupa kunskaper inom viss ämne och hjälpa klubbens utveckling och framtid.

  • Kommunikationsgrupp
  • Ekonomigrupp
  • Dojogrupp