Föreningen Dojo Elvärket

Dojo Elvärket är en "paraplyförening" för klubbar som använder träningslokalen i Elvärket.  

Föreningens syfte är att på ett effektivt och smidigt sätt hantera lokalens avgifter, skötsel och underhåll samt göra investeringar i lokalen för att främja de idrotter som utövas där. Föreningen ansvarar också för nyckelhanteringen till lokalen.

 

Det finns tre klubbar som är medlem i Dojo Elvärket: 

Plusgiro: 54 98 75-3

Orgnr: 802448-9794

 

Styrelsen

Varje klubbmedlem har rätt till tre röstberättigade representanter.

Föreningen har minst 3 representanter, vars ordförande, sekreterare och kassör.

 

Ordförande: David Ekfeldt (MMA)

Sekreterare: Jan Marklund (Takenoko)

Kassör: Jörgen Larsson (Takenoko)