Klubben grundades av Mustafa Ebadi 1989 under namnet Töreboda Aikidoklubb. Mustafa kom liksom Henrik Engelkes från Järfälla Aikidoklubb. Klubben bytte sedan namn till Takenoko Aikidoklubb i samband med att klubben flyttade till Mariestad 1994. Mustafa hade strax innan flytten lämnat klubben och låtit Jan Marklund och Jörgen Larsson ta över ansvaret.

 

Ca 1996 tog vi kontakt med Henrik, på inrådan av Stefan Stenudd, och bjöd honom till klubben för hjälp med graderingar och utveckling.

 

2001 startades en iaidosektion, som Niklas Larsson tog ansvar för. Han har sedan 2009 delat ansvaret med Kai Nyyssönen. 

 

2009 introducerades också battogiri som en träningsmetod inom Iaidosektion i klubben. Två år senare beslutade Iaidosektionen att klubben ska följa Hoki ryu, som är en av koryu, som ligger som grund för ZNKR iaido.

 

Under 2011 beslutade också Aikidosektionen att klubben ansluter sig till Hokuo aikikai, som är en intresseorganisation för aikidoklubbar som vill följa Shishiya senseis aikidofilosofi.

 

Vid årsmötet 2012 beslutade vi att genomföra ett namnbyte till Takenoko Budoklubb.

2015 beslutade styrelsen att införa Hontai Yoshin Ryu, under Christer Ekmans ledning som en 3:e sektion.

Dojo - © Fotograf: Johanna Björck 2009
Dojo - © Fotograf: Johanna Björck 2009
© Fotograf: Johanna Björck 2012 © Fotograf: Johanna Björck 2012

Henrik Engelkes

 

Henrik är liksom Nishio sensei väldigt innovativ och har integrerat element och träningsmetoder från bl a Kyusho jutsu och Systema i sin aikido. Han har också liksom Nishio en stark bas i vapen-teknikerna. Henrik är Shidoin och har sedan 1995 mentor och hjälper till med graderingar och utveckling för Takenoko Budoklubb tills år 2013. Henrik är också bl a före detta svensk och europeisk mästare i iaido, och var den som introducerade iaido och battogiri i klubben.