Terminsavgifter betalas till Plusgiro 48 51 83-8

Betalning för våren görs senast 28 februari, för hösten senast 30 september.
Dina första tre pass är alltid gratis - varmt välkommen att prova på!

Barn (under 12 år)

Aikido 300 kr / terminFamiljerabatt:
Full avgift för ett barn,
halv avgift för dess syskon.

Ungdom (12-20 år)

Aikido 500 kr / termin
Iaido 500 kr / termin
Hontai 500 kr / termin

Kombinationsrabatt:
Full terminsavgift för en stil,
2 stilar 800kr

Vuxen (över 20 år)

Aikido 600 kr / termin
Iaido 600 kr / termin
Hontai 600 kr / termin

Kombinationsrabatt:
Full terminsavgift för en stil,
För 2 stilar 900kr
För 3 stilar 950kr / då 2 stilar krockar samtidigt.
 
10-pass 300 kr / termin
Stödmedlem 150 kr / termin

I avgiften ingår försäkring från Folksam via

Svenska Budo & Kamsportsförbundet.

Läs mer på budokampsport.se eller folksam.se

Plusgiro: 48 51 83-8
Orgnr: 802450-3602