Etiketten är en hjälp till trivseln och säkerheten i dojon och inte minst till hjälp att lära sig aikido och iaido.

 

Man får inte glömma att teknikerna härstammar från gamla stridstekniker som användes i strid på liv och död. Missbrukas teknikerna kan det leda till allvarliga skador.

Det är därför viktigt med en klar och tydlig ordning, en ordning som är baserad på ödmjukhet, respekt och uppmärksamhet.

 

Här följer de viktigaste reglerna. Alla förväntas inte kunna alla regler, men alla förväntas göra sitt yttersta för att agera i enighet med dem.

 

  1. Smycken, tuggummi, snus etc är inte tillåtet under träning.
  2. När instruktören talar är eleverna tysta.
  3. När man sitter ned sitter man i seiza eller med korslagda ben.
  4. Träningsklädseln ska vara så ren och hel som möjligt.
  5. Man bugar mot shomen när man går in eller ut ur dojon.
  6. Man lämnar inte dojon utan att meddela instruktören. Om du måste avvika från ett pass, skall du helst säga till tränaren innan passet börjat. Innan du sedan avviker meddelar du instruktören och tackar denne med en bugning.
  7. Om Du av någon anledning skulle komma för sent så sätter du dig längst bak på mattan och inväntar instruktörens klartecken. Sedan bugar du mot instruktören och ansluter dig till träningen.
  8. När instruktören klappar skall alla elever efter de har bugat mot sin partner, sätta sig ner på linjen. Detta skall utföras så raskt som möjligt utan att stressa. Bugningen mot din partner får inte bli lidande. All bugning skall vara välmenad och uppriktig. Att maska och låta instruktören bli väntande anses respektlöst.
  9. Som elev skall du alltid följa de råd och anvisningar som instruktören ger. Om instruktören skulle ge ett råd som motsäger något du tidigare hört, ska du ändå under det passet prova på det visade sättet. Efter passet kan det vara intressant med ett samtal om ärendet. Kanske finns det fler sätt att se på saken?
  10. Visa respekt för varandra och för andra budoformer.