Utförande

 © Fotograf: Ola Sundberg "Soundhill" 2011 www.soundhill.net © Fotograf: Ola Sundberg "Soundhill" 2011 www.soundhill.net

Iaido tränas ensam utan någon partner och syftet är att uppnå perfektion i rörelserna. En iaidoform kan delas upp i följande delar:

 

- maai (känslan för ett intuitivt avstånd)

- nuki-tsuke (svärdsdraget)

- kiri-tsuke (hugget)

- chiburi (symboliska avlägsnandet av blodet från klingan)

- noto (hölstringen av svärdet) och slutligen

- zanshin (den mentala uppföljningen)

 

Man tränar på detta sätt serier av former som på olika sätt innehåller de nämnda grundmomenten. Träningen utförs i stillhet som en sorts rörelsemeditation.

 

Skador är mycket sällsynta. Överansträngningar av typen tennisarmbåge, på grund av felaktig teknik kan förekomma. Vidare utsätts knäna för mycket belastning, men detta brukar inte vålla några problem om man inte har dåliga knän redan innan man börjar tränaIaido.

 

Eftersom Iaido är en så stillsam sport, där alla kan jobba i sitt eget tempo så kan alla börja träna Iaido, bara man är tillräckligt intresserad och beredd att anstränga sig något fysiskt och mentalt. Man är aldrig för ung eller för gammal.

 

Tävlingarna i Iaido bedöms efter kvaliteten på formernas utförande. I en tävling utför två tävlande en serie former parallellt. Teknikernas utförande, koncentration och inlevelsen bedöms av ett ojämnt antal domare som avgör vilken av de tävlande de anser ska segra. På ett kommando från huvuddomaren ger alla domarna sitt utslag. Den av de tävlande som erhåller majoriteten av domarnas röster går vidare i tävlingen.