© Fotograf: Johanna Björck 2009 © Fotograf: Johanna Björck 2009

Man har tränat svärdskonst ändas sedan de första japanska svärden smides under 700-talet men det tog flera århundraden innan de tekniker som än idag är kända och forfarande kända skulle ta sin form. Svärdet som man använde hade en lätt krök form och bars vid sidan av kroppen för att snabbtdra vid ett plötsligt anfall.

 

Under 1400-talet började Izasa Ieano, grundare av svärdsskolan Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu,utveckla ett system där man direkt i draget av svärdet utdelade en attack eller utförde en parering. Man anser dock att den person som verkligen banade väg för denna typ av svärdsträning var Hayasuizake Jinsuke Shigenobu (1546-1621). Han grundade en svärdsskola och döpte denna till Shinmei Muso ryu vilken kom att bli grunden till den moderna iaidon.