Intresseanmälan till barnträning

Intresseanmälan om att delta i barnträningen vid Takenoko Budoklubb.
Barngruppen tränar söndag klockan 17:00-18:00.
*Obligatorisk

  • ÅÅÅÅMMDD-XXXX

  • ÅÅÅÅMMDD-XXXX
  • Vill du anmäla fler barn från din familj?
    Skriv deras namn och personnummer, tack.
  • När vill ditt barn träna?


  • Din godkännande till bildpublicering av ditt/dina barn till hemsidan, Facebook, affischer med flera.
  • Personuppgifter utöver för- & efternamn kommer enbart att användas för administration av föreningen och kontakten mellan förening och medlemmarna. De kommer att lagras i RiksidrottsFörbundets system IdrottOnline och därför även vara tillgängliga för RFs administration.