© Fotograf: Okänd © Fotograf: Okänd

Aikido grundades av Morihei Ueshiba, som sedan ca 14 års ålder tränat i olika kampskolor. En av de skolor som haft mest inflytande på Aikido är Daito ryu aiki jujutsu, som är en traditionell skola med rötter i 800-talet. Han fick också influenser ur Omotoryu sekten, som han var aktiv medlem i. Osensei, som han kallades undervisade aktivt i Aikido fram till sin död 1969. Titeln som Doshu, vägledare har sedan gått i arv, nu senast till Osenseis sonson.

I början av 60-talet kom Aikido till Sverige, först till Stockholm och Göteborg, varifrån det sen har spridit sig. Det finns i dagsläget drygt 5 000 aikidoutövare i Sverige.

 

© Fotograf: Okänd © Fotograf: Okänd

Shoji Nishio (1927-2005)

 

Shoji Nishio började träna aikido i slutet av 1951 för Morihei Ueshiba, aikidons grundare. Då hade han tränat flera andra typer av budo. Nishios innovativa och särpräglade aikido bar spår av hans erfarenheter inom judo, karate och iaido; han var högt graderad i alla dessa arter.

Bland de lärare som bär hans arv vidare kan Yasuhiko Takemori (7 dan) och Ichiro Shishiya (6 dan) nämnas. Båda instruerar regelbundet på läger i Sverige.

© Fotograf: Joakim Andersson 2012 www.BluePix.se © Fotograf: Joakim Andersson 2012 www.BluePix.se

Ichiro Shishiya

 

Ichiro Shishiya sensei är född 1947. Han var elev till Nishio sensei från 15 år ålder tills dennes bortgång. Han var ofta Nishio sensei´s uke och assistent bl.a i Nishio sensei´s bok och på hans instruktionsfilmer.Shishiya sensei bor i Tokyo med sin fru Hiroko-san som också tränar aikido.

Han reser numera världen över och instruerar aikido i många olika länder. I Sverige instruerar han på sommarlägret i Sundsvall som hålls i Juni varje år och på Höstlägret i Malmö som hålls i November varje år.

Ichiro Shishiya sensei är mycket uppskattad för sitt pedagogiska sätt att instruera. Han får alla att trivas genom sitt generösa och lättsamma sätt både på och utanför mattan. Han förmedlar också aikidons filosofi och principer som kommer till uttryck i teknikerna på ett mycket bra sätt. Shishiya sensei lägger stor vikt vid balansbrytningar och cirkulära rörelser och menar att teknikerna inte ska bygga på smärta. Han går ofta runt och tränar med eleverna och man upphör aldrig att förvånas över hur mjuk men ändå kraftfull hans aikido är.