Graderna i Aikido är uppdelade i Kyu-grader, från 6 till 1 kyu, och Dan-grader från 1 - 10 dan. De högre dangraderna (6-10 Dan) innehas av relativt få utövare.

 

Kyu-graderna motsvarar graderna med färgade bälten i t ex judo eller karate, och Dan-graderna motsvarar svart bälte. Alla kyu-graderade i aikido ungdom/vuxen bär vitt bälte. 

 

Barngrader börjar på 12 kyu. Mer info. om barngrupp.

Nedan finns dokument som beskriver vad som krävs för gradering i Aikido i vår klubb.

 

© Fotograf: Johanna Björck 2012
© Fotograf: Johanna Björck 2012