Vad är Aikido?

© Fotograf: Johanna Björck 2011 © Fotograf: Johanna Björck 2011

Aikido är en kampsport som är till synes fylld av motsättningar. Den förenar traditionella kläder och uppförandekod från medeltida japan med fullständigt nytänkande i sin filosofi. Träningen är till största delen fysisk, men har som mål att fostra oss till mogna och medvetna människor. Vi tränar icke-våld med vapentekniker. Vi pratar och använder känslan av atemi (slag) men vi slår aldrig.

 

Att jämföra aikido med andra kampsporter blir som att jämföra en förare av en ambulans eller polisbil mot en tävlingsförare. Biltävlingar finns i många olika former. Det som är gemensamt är att de har en bana, funktionärer och ett regelsystem. Sen kan man tävla i många olika former, som t ex rally, formel, drag racing mm. En polis, ambulansförare eller brandman har det gemensamt med tävlingsföraren att de ska köra snabbt (vid utryckning). Det som skiljer är att de måste ta ansvar för medtrafikanter, normal trafikmiljö och eventuella patienter i sin körning också. Det finns ingen färdig bana, så de måste också kunna planera körningen. De måste också vara beredda att rycka ut när som helst, och inte bara prestera på tävling.

 

Under träningen använder vi ett traditionellt uppförande som bygger på att vi visar respekt och ödmjukhet mot varandra. Därför har vi inga tävlingar, eftersom tävlingar tyvärr oftast tar fram de egenskaper vi försöker träna bort. Man kan säga att tävlingar går emot själva principen i aikido.

 

Aikido bygger på att inte blockera partnerns attack, utan istället stiga in innanför partnerns attack eller rotera utanför densamma. Man skyddar sig (lite förenklat) i princip genom tre principer. "Rätt position", att inte stå där attacken kommer. Balansbrytning – om man är ur balans kan man inte attackera fullt ut. "Stabilt centrum" som ger stadga åt våra egna rörelser, och trygghet för partnern att röra sig med oss. Eftersom våra rörelser alltid rör sig cirkulärt, behöver vi aldrig möta styrka med styrka, utan vi kan leda bort och/eller gå runt. Utöver detta har vi användandet av "ki" i rörelserna. "Ki" tar sig uttryck i principerna ovan, men är betydligt mer omfattande och komplext.